Programos „Atgaivink" seminaras Kauno kunigų seminarijoje
 

Rugsėjo 5 d. Kauno kunigų seminarijoje buvo surengtas programos „Atgaivink" koordinatorių iš 19 Lietuvos parapijų paskutinis seminaras. Spalio 4 d. prasidės programos pirmoji šešių savaičių pakopa „Viešpats kviečia". Seminare, kuriam vadovavo ses. Secilija ir ses. Dorota iš JAV, aptarti artimiausi programos „Atgaivink" žingsniai, kalbėta apie grupelių vadovų rengimą, parapijų koordinatoriai pasakojo, su kokiais sunkumais rengiantis programai tenka susidurti. Seminaro metu buvo išdalyta programos „Atgaivink" pirmosios pakopos medžiaga. Pasak šios programos koordinatorės L. Daugėlaitės, programa truks dvejus su puse metų. Šis laikotarpis padalytas į penkias šešių savaičių pakopas: I pakopą (prieš adventą) „Viešpats kviečia", II pakopą (gavėnia) „Kaip mes atsiliepiame?", III pakopą (prieš adventą) „Apdovanoti Šventąja Dvasia", IV pakopą (gavėnia) „Mokinystė", V pakopą (prieš adventą) „Pašaukti evangelizuoti". Per šiuos dvejus su puse metų bus apmąstoma įgyta patirtis ir numatoma veikla programai pasibaigus.

-jp-