Kauno bažnytiniai chorai paminėjo Šventojo Tėvo vizito Lietuvoje 5-ąsias metines
 

Rugsėjo 6 d., pažymint popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 5-ąsias metines, Lietuvos Katalikų Bažnyčios (LKB) vargonininkų draugija Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje surengė Kauno bažnytinių chorų religinės muzikos popietę. Šventėje dalyvavo Kauno arkikatedros bazilikos, Šv. Antano Paduviečio, Šv. Pranciškaus Ksavero, Šv. Juozapo, Kristaus prisikėlimo, paminklinės Kristaus prisikėlimo, Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus karalienės (Palemono), Šventosios Dvasios (Šilainių), Domeikavos bažnyčių, Pal. J. Matulaičio parapijos mišrūs chorai, Kauno mišrus choras „Cantate".

Kreipdamasis į susirinkusius dalyvius ir klausytojus, Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas kun. P. Meilus priminė popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu Lietuvoje pasakytus žodžius. Tuomet popiežius išreiškė norą aplankyti kiekvieną šeimą, ir tai jis padarė kiekvieną aplankydamas dvasiškai. Kunigas P. Meilus linkėjo visiems išlaikyti tą krikščionišką dvasią ir nešti ją į pasaulį.

Šventė prasidėjo popiežiaus himnu. Skambėjo giesmės „Didis Dieve", „Apsaugok Aukščiausias", „Agnus Dei", „Ave, Marija" ir kt. Pasak LKB vargonininkų draugijos pirmininko, Šv. Antano Paduviečio bažnyčios vargonininko A. Tavoro, šiai šventei ruoštasi pusantrų metų. Bendram darbui paskatino prieš penkerius metus popiežiaus vizito Lietuvoje metu Santakoje giedojęs jungtinis Kauno arkivyskupijos choras.

Prieš septynerius metus įsikūrusi LKB vargonininkų draugija rūpinasi naujos atlikėjų kartos ugdymu ir meistriškumo kėlimu. Draugija dėkinga arkivyskupui S. Tamkevičiui, mons. V. Jalinskui, mons. A. Svarinskui, mons. P. Tamulevičiui, LVK Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos pirmininkui, Panevėžio vyskupui J. Preikšui už paramą ir rūpestį buriant draugiją bei padedant jai augti.

-jp-