Tarptautinis sakralinio ekslibriso konkursas
 

Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros skyrius, Kryžių kalno priežiūros komitetas, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto skyrius ir Šiaulių ekslibrisų muziejus paskelbė tarptautinį sakralinio ekslibriso konkursą „Ex libris. Kryžių kalnas. Šiauliai, 1998". Konkurso nuostatuose nurodyta, kad šio konkurso tikslas – įprasminti Kryžių kalną, jo įvaizdį ir reikšmę pasaulio religijos istorijoje ir kultūroje, paminėti popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Kryžių kalne 5-erių metų sukaktį, pagerbti dvasininkus, teologus" ir pan. Pateiktas religinių organizacijų ir asmenų, kuriems turėtų būti kuriami sakraliniai ekslibrisai Kryžių kalno tema, sąrašas. Tarp organizacijų paminėtos Meškuičių bažnyčia (1997 m. – 100 metų sukaktis), Kuršėnų bei Žagarės bažnyčios (1998 m. – 475 metų sukaktys), Šiaulių vyskupijos kurijos biblioteka ir kt.; iš asmenų – popiežius Jonas Paulius II, pirmasis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių dekanas, Šiaulių katedros klebonas Kleopas Jakaitis, filosofijos daktaras, kultūros ir visuomenės veikėjas, profesorius Stanislovas Šalkauskis (1886–1941). Iš viso nurodyti 25 asmenys. Darbus, kurie bus premijuojami ir organizatorių pristatomi pasaulio visuomenei, žiuri būtina pateikti iki 1999 m. kovo 1 d.

-na-