Šiaulių miesto savivaldybėje posėdžiavo Kryžių kalno priežiūros komitetas
 

Rugsėjo 2 d. Šiaulių miesto savivaldybėje posėdžiavo Kryžių kalno priežiūros komitetas, kuriam pirmininkauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Iš dviejų Kryžių kalno teritorijos (200 ha) planavimo konkurse dalyvavusių projektavimo grupių (VĮ „Šiaulių planas" ir UAB „Šiaulių komprojektas") pasirinktas „Šiaulių komprojektas". Pirmasis planavimo etapas, kuris turėtų baigtis 1999 m. balandžio mėnesį, kainuos apie 30 tūkst. litų. Per šį laiką bus parengta topografinė Kryžių kalno aplinkos medžiaga, surinkta istorinė medžiaga ir pristatyti projektiniai pasiūlymai.

Kryžių kalno priežiūros komitetas pritarė minčiai, kad prie visų didžiųjų įvažiavimo į Šiaulius kelių turėtų būti schema, nurodanti, kaip pasiekti Kryžių kalną. Tam pritarė Vilniaus kelių policijos departamentas ir kelių priežiūros institucijos. Šiemet Šiaulių turizmo informacijos centras rengiasi pateikti duomenis, kiek Lietuvos ir užsienio turistų šiais metais aplankė Kryžių kalną.

-na-