Nauji leidiniai

C. S. Lewis. Žirgas ir jo berniukas. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. – 157 p.: iliustr. – (Narnijos kronikos)

Žinomo anglų rašytojo ir religinio mąstytojo C. S. Lewis "Narnijos kronikų" pirmoji pasaka įdomi ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Rašytojas sukūrė stebuklingos šalies pasaulį, kupiną spalvų ir gyvenimo džiaugsmo, kur gėris visada nugali blogį, tiesa – melą.


Dvasininkų kongregacija. Bendrasis katechezės vadovas. – Kaunas: Lietuvos katechetikos centras, 1998. – 333 p.

Vatikano II Susirinkimas ragino parengti "Krikščionių tautos katechetinio parengimo vadovą". Vykdydama šį nurodymą, Dvasininkų kongregacija sudarė specialią ekspertų komisiją ir konsultavosi su viso pasaulio vyskupų konferencijomis, kurios šiuo klausimu pateikė daug pastabų ir pasiūlymų. Parengtą dokumentą tikrino teologinė komisija ad hoc ir Tikėjimo kongregacija. Galiausiai 1971 m. popiežius Paulius VI šį dokumentą patvirtino ir viešai paskelbė. Oficialiai dokumentas pavadintas "Bendrasis katechezės vadovas". Lietuvos skaitytojui pateikiama naujoji "Bendrojo katechezės vadovo" redakcija. Ji suderina du pagrindinius reikalavimus: katechezę atskleidžia remdamasis adhortacija Evangelii Nuntiandi, laikosi Katalikų Bažnyčios katekizmo.