Šventimai ir paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
 

Birželio 6 d. Anykščių šv. Mato bažnyčioje vyskupas Juozas Preikšas suteikė kunigystės šventimus diakonams Gintautui Gudui (gim. 1971 m.) ir Simui Maksvyčiui (gim. 1974 m.).

Kun. Gintautas Gudas paskirtas Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru, o kun. Simas Maksvytis – Anykščių šv. Mato parapijos vikaru.

-P-