Viešnagė Vokietijos Saksonijos žemėje
 

Birželio 22 – 26 d. Drezdene viešėjo Kauno vyskupas augziliaras R. Norvila, Kėdainių dekanas kun. S. Bitkauskas, Jurbarko dekanas kun. K. Gražulis ir Kauno arkikatedros administratorius kun. K. Grabauskas, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro atstovai, Jonavos ir Kėdainių parapijų jaunimo vadovai. Pasak Kauno jaunimo centro referentės R. Gecaitės, birželio 23 d. svečiai iš Lietuvos susitiko su Drezdeno - Meiseno vyskupu Joachimu Reineltu. Saksonijos katalikiškojo jaunimo darbo sąjungoje buvo aptartas šios sąjungos darbo pobūdis ir funkcijos, apžvelgta vyskupijos ir dekanatų jaunimo sielovados koncepcija. Su Saksonijos socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų ministerijos sekretoriumi dr. Nees kalbėta apie būtinybę remti jaunimo veiklą. Birželio 24 d. Zwickau dekanate su jaunimo referentais, kunigais, miesto jaunimo skyrių bendradarbiais buvo dalijamasi praktinio darbo su jaunimu patirtimi, lankytasi pas kun. Franką Richterį, buvusį ilgametį vyskupijos jaunimo sielovadininką, dabar Saksonijos vaikų ir jaunimo tarybos pirmininką. Birželio 25 d. Schmiedebergo jaunimo namuose jaunimo sielovadininkas iš Kelno Michaelu Hänschu svečiams pristatė darbo su jaunimu dekanate kūrimo bei tobulinimo koncepciją. Jis pabrėžė, kad labai svarbu ištirti realią situaciją bei galimybes ir į tai atsižvelgti, turėti konkrečius tikslus, kad būtų išvengta klaidų įgyvendinant kitus planus. Viešnagės metu kalbėtasi ir su Saksonijos parlamento įvairių partijų deputatais. Pasak R. Gecaitės, su Drezdeno - Meiseno vyskupija bendradarbiaujama apie penkerius metus. Kasmet į vokiečių organizuojamas stovyklas iš Lietuvos vyksta jaunimo grupės, keičiamasi darbo patirtimi. Šie ryšiai bus plėtojami ir ateityje. Vyskupas R. Norvila pakvietė vysk. Joachimą Reineltą apsilankyti Kaune.

-jp-