Tarptautinė konferencija "Tomizmas: praeitis ir dabartis"
 

Birželio 27 – 30 d. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute Vilniuje vyko tarptautinė konferencija "Tomizmas: praeitis ir dabartis", kurią surengė Tarptautinės Tomo Akviniečio asociacijos (SITA) Lietuvos skyrius, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Hiustono šv. Tomo universiteto Tomistinių studijų centras (JAV), dominikonų ordinas Lietuvoje ir "Logos" žurnalas. Anot Tarptautinės Tomo Akviniečio asociacijos Lietuvos skyriaus direktorės dr. Dalios Marijos Stančienės, konferencija nėra atsitiktinė: jau penkeri metai žurnalas "Logos" organizuoja Tomo Akviniečio vasaros mokyklas. Prieš trejus metus buvo įsteigtas ir Tarptautinės Tomo Akviniečio asociacijos Lietuvos skyrius. Tęsdami Tomo Akviniečio tradiciją, gražiai darbuojasi dominikonai. Dr. M. Stančienė akcentavo, kad be šio iškilaus mąstytojo, scholastikos viduramžių filosofija neįsivaizduojama. "Be Tomo Akviniečio pereiti prie Kanto, prie moderniųjų filosofų paprasčiausiai neįmanoma. Todėl mes ir darbuojamės šia kryptimi", – "Bažnyčios žinioms" sakė dr. M. Stančienė. Vienas pagrindinių darbų – Akviniečio veikalų vertimai. Ką tik pasirodė "Summa Theologia" vertimas, šiais metais lietuvių kalba ketinama išleisti ir kito solidaus šio filosofo veikalo "Kova prieš pagonis" ("Summa contra gentiles") pirmąją knygą. Į šią konferenciją susirinko garsūs pasaulio tomistai – filosofai, teologai, žodynų autoriai ir vertėjai. Forume dalyvavo Italijos, Šveicarijos, Vokietijos, Čekijos, Vengrijos, Lenkijos, Ukrainos, JAV, taip pat Lietuvos filosofai ir teologai, tarp jų Lugano universiteto Teologijos fakulteto rektorius, SITA generalinis direktorius prof. dr. A. Lobato OP (Šveicarija), dominikonų ordino Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltgudijoje generalvikaras prof. dr. T. St. Zarauskas OP, prof. dr. P. R. Blum (Vengrija), prof. J. F. X. Knasas (JAV), prof. dr. B. Mondin SX (Italija) ir daug kitų žymių Vakarų ir Centrinės Europos tomistų. Keturias dienas plenarinėse sesijose diskutuota tema "Tomas Akvinietis – žmogiškumo mokytojas trečiajam tūkstantmečiui", kalbėta apie tomizmo padėtį bei perspektyvas pasaulyje, nagrinėta Tomo Akviniečio metafizika, antropologija, politika, etika, misticizmas, apžvelgtos neotomizmo srovės, aptartas tomizmo aktualumas Lietuvai. Konferencijos dalyviai tarėsi ir dėl Tomizmo studijų centro steigimo.

-am-