Marijampolėje duris atvėrė nauji Šv. Arkangelo Mykolo senelių globos namai
 

Birželio 23 d. Marijampolėje buvo atidaryti Šv. Arkangelo Mykolo senelių globos namai. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis marijonų šv. Arkangelo Mykolo prokatedroje bazilikoje. Į senelių globos namų atidarymo šventę iš Vokietijos, Liangferdeno miesto, atvyko nemažas būrys svečių, padėjusių pastatyti šiuos namus. Šv. Mišias su kitais kunigais aukojo vysk. J. Žemaitis MIC. Pamokslą Liangferdeno miesto Šv. Laurencijaus parapijos klebonas kun. Henrikas Ryzelmanas pradėjo šv. Augustino žodžiais: "Kad pas Dievą nueitume, būtinai reikia turėti dvi kojas, t. y. meilę Dievui ir artimui". Anot pamokslą sakiusio svečio, tik perduodami tą meilę kitiems nesijausime vieniši ir nesuprasti.

Po šv. Mišių kun. H. Ryzelmanas senelių globos namų kieme atidengė iš Vokietijos atvežtą kryžių ir pasodino ąžuolą. Po to vysk. J. Žemaitis MIC tarė trumpą padėkos žodį daug prisidėjusiems prie šių namų pastatymo svečiams iš Vokietijos. Baigdamas ganytojas pabrėžė maldos ir aukos galią. "Dievas padeda per gerus žmones, todėl savo maldose juos turime prisiminti", – sakė vyskupas. Per oficialiąją dalį naujųjų namų direktorė Stasė Požarskienė Marijampolės teatre susirinkusiems pristatė kleboną H. Ryzelmaną, Oldenburgo Caritas vadovą Klemensą Rotinhauzą, Moterų katalikių draugijos pirmininkę Teresia Lampeng ir dar 11 garbingų svečių iš Vokietijos. Ji akcentavo, kad apie bendruomenę galima spręsti iš to, kaip ji elgiasi su nuskriaustaisiais. Senelių globos namų direktorė pranešė, kad dabar namuose gyvena 21 senelis. Parapijos Caritas organizacija, padedama Maltos pagalbos tarnybos parapijos skyriaus, maitina 150 žmonių, iš jų 30 vaikų. S. Požarskienė padėkojo buvusiam parapijos klebonui kun. K. Briliui MIC, kun. R. Gaidžiui MIC, miesto merui ir kitiems valdžios atstovams bei įvairiausių įstaigų vadovams. Šia proga kalbėjo svečiai iš Vokietijos bei kiti iškilmių dalyviai. Visus maloniai nuteikė Sasnavos ir Kalvarijos dainininkų koncertas ir agapė.

Birželio 24 d. svečiai ir marijampoliečiai lankėsi Kryžių kalne, kur nuo Šv. Laurencijaus ir Šv. Arkangelo Mykolo parapijų pastatė kryžių.

-jkad-