Atšventinti Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacijos namai Šiauliuose
 

Birželio 20 d. Šiaulių seserys širdietės įsikėlė į atšventintus kongregacijos namus. Pastatas, tarpukario laikotarpiu priklausęs Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacijai, sovietmečiu buvo paverstas pradine, vėliau septynmete muzikos mokykla. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, namas grąžintas kongregacijai. Prie remonto nemažai finansiškai prisidėjo Vokietijos fondai "Renovabis" ir "Kirche in Not". Per palyginti trumpą laiką pertvarkyta šildymo sistema, vandentiekis, perdengtas stogas, suremontuoti seserų kambariai, įrengtos koplytėlės. Namų šventinimo iškilmėse dalyvavo Šiaulių vyskupas E. Bartulis, katedros dekanas mons. K. Jakaitis, Šv. Ignaco bažnyčios rektorius tėvas A. Tamošaitis SJ, kiti kunigai, seserys iš visos Lietuvos.

-rb-