Marijampolės šv. ark. Mykolo prokatedroje iškilmingai paminėtas palaimintasis Jurgis Matulaitis
 

Liepos 12 d. Marijampolės šv. ark. Mykolo prokatedroje vyko iškilmingos baigiamosios pal. Jurgio Matulaičio atlaidų pamaldos. Prieš sumos šv. Mišias buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Iškilmingos sumos šv. Mišios prasidėjo aukštųjų svečių ir Lietuvos dvasininkų eisena į šventorių. Šv. Mišių aukai vadovavo kardinolas V. Sladkevičius. Sumos pradžioje kardinolas pažymėjo, kad pal. Jurgis Matulaitis mums jau yra šventasis, ir mes maldose kreipiamės į jį kaip į šventąjį. Pamokslą sakęs vyskupas J. Boruta SJ akcentavo sekmadienio Evangelijos ir palaimintojo Jurgio veiklos sąsajas. Ganytojas taip pat trumpai apžvelgė šios taurios asmenybės biografiją ir socialinę veiklą. Vyskupas atkreipė dėmesį, jog šiandien vargstantis, į gyvenimo pakraštį nustumtas žmogus mažai kam rūpi,– o tai buvo svarbiausias pal. Jurgio Matulaičio rūpestis.

-jk-