Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinai Bažnyčios ganytojams

Liepos 6 -ąją, minint Mindaugo karūnavimo – Lietuvos valstybės dieną, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus Tėvynei Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu apdovanotas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, o 3-ojo laipsnio ordinu – Telšių vyskupas Antanas Vaičius ir Vilkaviškio parapijos klebonas dek. kan. Vytautas Gustaitis.

-elta-