Kolpingo aukštesniojoje mokykloje iškilmingai užbaigti mokslo metai
 

Liepos 9 d. Kolpingo aukštesniojoje privačioje katalikiškos pakraipos mokykloje, rengiančioje vadybininkus ir įstaigų administratorius, absolventams buvo įteikti diplomai. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Kolpingo draugijos sekretorė L. Kalibataitė, draugijos dvasios tėvas kun. S. Filipavičius, mokyklos direktorė N. Deksnienė, dėstytojai, svečiai. 18-kai šios mokyklos absolventų įteikdamas verslo vadybos kvalifikacijos diplomus kun. S. Filipavičius kartu priminė, kad šalia verslo dalykų nereikėtų užmiršti paties svarbiausio – žmogaus ryšio su Dievu. Pasak šios mokyklos direktorės N. Deksnienės, 8 absolventai toliau studijas tęs KTU Vadybos fakultete. Šiemet į stacionarą ir neakivaizdinį kursą verslo organizatorių specialybei įgyti bus priimama po 20 žmonių. Mandatinė komisija veiks liepos 13, liepos 27, rugpjūčio 10 ir rugpjūčio 24 d. Nuo šių metų rugsėjo 1 d. bus renkamos eksperimentinės 30 žmonių grupės į užsienio (anglų, vokiečių) kalbų stacionarinius ir vakarinius mokymosi kursus.

-jp-