Anoniminių alkoholikų draugija Lietuvoje švenčia savo veiklos dešimtmetį
 

Birželio 29 d., minint Anoniminių alkoholikų draugijos Lietuvoje 10-ąsias metines, Palaimintojo Jurgio Matulaičio namuose Kaune dvasininkai, medikai, teisėtvarkos ir socialinės sferos darbuotojai susitiko su Anoniminių alkoholikų pasaulinės tarnybos sekretoriumi Richard Bush. Ši draugija vienija per 2 mln. narių 144-iose pasaulio šalyse. Prelegento teigimu, šios draugijos veikla susijusi su Bažnyčia. Anoniminiai alkoholikai vadovaujasi 12 žingsnių programa. Svarbiausia jų veikloje meilė, tarpusavio supratimas ir pagalba vieni kitiems. Lietuvoje Anoniminių alkoholikų draugijos grupės buriasi prie parapijų, šeimos centrų, jų veiklą remia parapijų klebonai.

-jp-