Skelbimas
 

Lietuvos Vyskupai dar kartą maloniai ragina gerbiamuosius Kunigus iki liepos 1 d. užpildyti anketas "Naujieji kankiniai", kuriomis siekiama surinkti informaciją apie šiame amžiuje už tikėjimą žuvusius krikščionis ir popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimu sudaryti Dvidešimtojo amžiaus martyrologą.

Primename, kad duomenų apie kankinius rinkimas ir naujų kankinių paskelbimas nėra tapatus beatifikacijos procesui.

Anketas siųsti adresu: Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

Šventaragio g. 4, LT-2001 Vilnius
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas
2000 m. Jubiliejaus komitetas