Dėl stojimo į Telšių kunigų seminariją
 

Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą.

Mielas jaunuoli, jei nori brandinti savo pašaukimą ir ruoštis kunigystei, atvyk mokytis į Telšių kunigų seminariją (Katedros 6).

Į Telšių vyskupijos licėjų – mažąją kunigų seminariją – priimami baigę devynias, dešimt ir vienuolika klasių jaunuoliai. Stojantieji į mažąją seminariją pateikia šiuos dokumentus:

1. Vyskupo siuntimą
2. Klebono charakteristiką
3. Krikšto liudijimą
4. Devynių, dešimties ar vienuolikos klasių baigimo pažymėjimą
5. Sveikatos pažymėjimą

Į didžiąją Telšių kunigų seminariją priimami baigę vidurinę ar jai tolygią kitą mokyklą doro elgesio jaunuoliai, praktikuojantys katalikai.

Stojant į didžiąją Telšių kunigų seminariją, reikia pristatyti šiuos dokumentus:

1. Vyskupo siuntimą
2. Klebono charakteristiką
3. Krikšto liudijimą
4. Vidurinio mokslo atestatą
5. Medikų komisijos pažymą

Stojamieji egzaminai vyks liepos 13 d. 10 val. ir rugpjūčio 13 d. 10 val. Dokumentus reikia pristatyti iki liepos 12 d. arba nuo liepos 14 d. iki rugpjūčio 12 d.

Telšių kunigų seminarijos vadovybė


Kviečiame katalikų jaunimą tapti tikybos mokytojais!
 

Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedra rengia Lietuvos mokykloms tikybos mokytojus. Laukiame jaunuolių, pasiryžusių dalytis tikėjimu su vaikais ir paaugliais, liudyti savo išpažįstamas krikščioniškąsias vertybes šiandienos mokyklose.

Stojančiųjų dokumentai bus priimami VPU centriniuose rūmuose (Studentų 39) nuo birželio 24 iki liepos 4 d. Reikia pristatyti: vidurinio mokslo baigimo dokumentą (originalą), sveikatos pažymą (086 forma), krikšto liudijimą ar jo kopiją, socialinio draudimo pažymėjimą ar patvirtintą išrašą (jei dirbote), 4 fotonuotraukas (3x4), turėti pasą ar asmenį paliudijantį dokumentą.

Stojamieji egzaminai (rašto darbas ir pokalbis tikėjimo tiesų bei Naujojo Testamento tema) vyks liepos 7 – 15 d. Istorijos fakultete (Ševčenkos 31 – 217).

Bakalauro studijos trunka 4 metus. Galima įgyti ir antrąją specialybę.

Linkime ryžto! Juk tai apie mus Jėzus Tėvui sako: "Ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės"(Jn 17, 20).