Sekminių dieną pašventinta nauja Truskavos bažnyčia
 

Gegužės 31 d. Panevėžio vyskupijoje vyskupas J. Preikšas pašventino naująją Truskavos Šv. Dvasios bažnyčią. Jos projekto autorius – architektas A. Paulauskas. Kad parapijiečiai galėtų melstis naujojoje bažnyčioje, daug prisidėjo klebonas P. Baniulis. Pašventinimo iškilmės sutapo su Sekminėmis. Panevėžio vyskupijos ganytojas, neslėpdamas jaudulio ir džiaugsmo, susirinkusiems kalbėjo apie ypatingą Dvasios malonę. Ant aukšto kalno iškilusi moderni ir kartu labai asketiška šventovė – tai dar viena graži dovana šio krašto žmonėms.


Kiti renginiai Panevėžio vyskupijoje
 

Gegužės 24 d. Panevėžio katedroje buvo pažymėtos pirmojo lietuviško kariuomenės orkestro įkūrėjo, vargonininko ir muzikos mokytojo Juozo Gudavičiaus 125-osios gimimo metines. Šia proga, pagerbdamas Panevėžio krašto iškilųjį maestro, per sumos šv. Mišias grojo valstybinis pučiamųjų orkestras "Trimitas".

Gegužės 25 d. A. Lipniūno jaunimo centre pirmą kartą buvo surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo visų trijų Panevėžio laikraščių žurnalistai, Jaunimo centro žmonės, vienuolijų ir Caritas atstovai, katedros klebonas, daugelio organizacijų dvasios tėvas mons. J. Antanavičius.

Prieš pat Sekmines miesto savivaldybės sprendimu katalikiškajam vaikų darželiui suteiktas jį globojusio šviesaus atminimo kunigo Kastyčio Ramanausko vardas.

Gegužės 28 d. Panevėžyje vyko Evangelizacijos diena "Visa apimanti meilė". Jos iniciatoriai – Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Seserų Tarnaičių kongregacijos sesuo Loreta Armalytė ir A. Lipniūno jaunimo centras. Renginį padėjo organizuoti "Gyvųjų akmenų" bendruomenė, svečias iš Kanados Vincas Kolyčius, pranciškonų tėvas Astijus ir kunigas Algirdas Dauknys. Į miesto rūmus susirinkusį gausų jaunimo būrį palaimino vyskupas J. Preikšas.

-as, P-