Pašventintas Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras
 

Gegužės 23 d. pašventintas Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras ir naujai įrengta Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės koplytėlė. Pirmąsias šv. Mišias joje aukojo vyskupas J. Preikšas ir vyskupijos kancleris mons. J. Juodelis. Visus remonto darbus finansavo vyskupijos kurija, padedama rėmėjų iš užsienio. Didžiulės paramos sulaukta iš "Renovabis" ir "Kirche in Not" fondų. Į iškilmes susirinko vyskupijos katechetai, Panevėžio aukštesniosios katechetų mokyklos studentai, svečiai iš Vilniaus, Kaišiadorių, Šiaulių. Sveikinimo laišką ir dovanų atsiuntė Paryžiaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Pierre d’Ornellas, pats ne kartą lankęsis Lietuvoje ir pažįstantis Paryžiuje studijuojančius katechetus lietuvius. Šventės metu giedojo A. Lipniūno jaunimo centro choristai ir Naujamiesčio šv. Mato parapijos vaikų choras.