Per nacionalinį radiją šv. Mišios bus transliuojamos ne tik iš Vilniaus
 

Nuo pirmojo birželio sekmadienio šv. Mišios per nacionalinį radiją bus transliuojamos ne tik iš Vilniaus arkikatedros bazilikos, bet ir iš kitų Lietuvos vyskupijų bažnyčių. Negalintys dalyvauti sekmadienio šv. Mišių aukoje dabar galės girdėti ne vien Vilniaus ganytojų žodį. Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį šv. Mišios per nacionalinio radijo II programą bus transliuojamos iš Kauno, paskutinįjį – iš Vilniaus arkikatedrų, o antrąjį ir trečiąjį sekmadienį – paeiliui iš Kaišiadorių, Šiaulių, Telšių, Panevėžio ir Vilkaviškio katedrų.

-am-