Naktį bus apšviestos Vilniaus bažnyčios
 

Anot Vilniaus vyriausiosios dailininkės Dalijos Rudytės, sostinės savivaldybės iniciatyva, rengiantis Pasaulio lietuvių dainų šventei (liepos 2–5 d.) ir prasidėjus turizmo sezonui, tamsiu paros metu nuspręsta apšviesti iškiliausius sostinės senosios architektūros paminklus, tarp jų ir daugelį Vilniaus maldos namų. Devynios laimėjusios konkursą firmos jau nuo birželio 4 d. pradėjo montavimo darbus prie Šv. Mikalojaus bažnyčios ir greta esančios Šv. Kristoforo skulptūros, Visų šventųjų, Vizitiečių (neveikianti), Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo, Šv. Teresės, Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto, Šv. arkangelo Rapolo, Misionierių (neveikianti), Šv. Mykolo (Architektūros muziejus), Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčių, Aušros Vartų bei Bazilijonų vienuolyno vartų. Visiems apšvietimo darbams, kuriuos numatoma baigti iki birželio pabaigos, iš sostinės savivaldybės biudžeto skirta apie 1,4 mln. litų. Be bažnyčių, bus apšviesta ir miesto Rotušė, Jaunimo teatras, keletas senamiesčio gatvelių, kiti objektai.

Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios klebonas mons. E. Ryzdikas "Bažnyčios žinioms" sakė, jog "tai labai gražus sumanymas". Tačiau svarbu, kad "tai būtų ne vienadienis reikalas", – pažymėjo klebonas.

-am-