Dekretas dėl dekanatų pertvarkymo Panevėžio vyskupijoje
 

Įkūrus Šiaulių vyskupiją, Šeduvos dekanatas buvo priskirtas naujai Šiaulių vyskupijai. Panaikinus Raguvos dekanatą, įsteigtas Krekenavos dekanatas, o Raguvos dekanato parapijos priskirtos Anykščių ir Panevėžio dekanatams.

1. Anykščių dekanatą sudaro šios parapijos: Alanta, Andrioniškis, Anykščiai, Burbiškis, Dabužiai, Debeikiai, Inkūnai, Raguvėlė, Skiemonys, Surdegis, Svėdasai, Traupis, Troškūnai ir Viešintos (dek. kun. Vladas Rabašauskas).

2. Panevėžio dekanatą sudaro šios parapijos: Ančiškis, Gelažiai, Kristaus Karaliaus katedra, Karsakiškis, Lėnas, Miežiškiai, Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Raguva, Šilai, Uliūnai, Vadokliai, Velykiai, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia ir Truskava (dek. mons. Juozapas Antanavičius).

3. Krekenavos dekanatą sudaro šios parapijos: Berčiūnai, Ėriškiai, Krekenava, Naujamiestis, Paįstrys, Ramygala, Spirakiai, Smilgiai, Upytė ir Vadaktėliai (dek. mons. Petras Kuzmickas).
 

Vyskupas Juozas Preikšas
Panevėžys, 1998 05 27