Svečias iš katalikiškųjų misijų Indijoje
 

Gegužės pabaigoje Klaipėdos jėzuitų bendruomenėje svečiavosi katalikiškųjų misijų Indijoje misionierius kun. tėvas Donatas Slapšys SJ. Ši jo viešnagė tėvynėje – pirmoji po 55-erių metų pertraukos.

Kunigas 1941 metais išvyko iš Lietuvos studijuoti į Vokietiją. 1944 metais jį pasiekė žinia, kad Šiauliuose per bombardavimą žuvo abu jo tėvai ir trys seserys. 1947 m. liepos 27 d. Miunchene kardinolas Fauhaber suteikė jam kunigystės šventimus. Tapęs kunigu D. Slapšys dvejiems metams išvyko studijuoti į Niujorką – Fordhamo jėzuitų universitetą. Po studijų paskiriamas į Indiją, Maharaštros valstiją, kur dirbo įvairiose vietose bei išmoko vietinę maratų (marathi) kalbą. Pastaruoju metu kunigas D. Slapšys gyveno Pūnoje, kas mėnesį aplankydamas kiekvieną iš 60 misijų vietų.

Susitikime su Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios parapijiečiais svečias dalijosi įspūdžiais apie tolimos šalies gyvenimą, papročius, misijų darbą. Jis sakė, kad šalyje, turinčioje beveik milijardą gyventojų, dabar jau yra apie 8 milijonus katalikų. Tai misionierių triūso vaisius ir jų gyvenimo prasmė. Tėvas Donatas, paklaustas, ar nejautė ilgesio tėvynei Lietuvai, atsakė: "Mūsų tėvynė visur. Ji ten, kur yra Kristus. Ten – mūsų namai".

-np-