Lietuvoje lankėsi Londono jėzuitų jaunimo Southwell House Youth Project komanda
 

Gegužės 19 – 27 d. Lietuvoje lankėsi Londono jėzuitų jaunimo Southwell House Youth Project grupė, vadovaujama jau trečiąkart į Lietuvą atvykstančios Julie Courtney. Šiai grupei taip pat priklauso tėvas Matthew Power SJ, Joanne Triffitt ir Jennfer Linosay. Anot svečių, Southwell House Youth Project yra rezidencinio pobūdžio jaunimo centras, organizuojantis kursus, kurių temos labai įvairios – tikėjimo gilinimas, seksualumas, diskriminacija, vadovavimas, skurdas, narkotikai ir t.t. Programose dalyvauja 14 – 25 m. amžiaus jaunimas iš visos Anglijos. Lietuvoje ši grupė lankėsi Lietuvos katalikiškųjų mokyklų pedagogų asociacijos iniciatyva. Anot šios asociacijos pirmininko kun. G. Vitkaus SJ, šis vizitas jau trečias: 1995 metais svečiai vedė kursą suaugusiems žmonėms, kurie dirba su jaunimu, 1996 m. – jaunimo vadovams. Šiais metais gegužės 21 – 25 d. Birštone vyko jaunimo vadovų rengimo kursas, kuriame dalyvavo 30 moksleivių iš Kauno, Kretingos, Klaipėdos, Telšių, Utenos bei Rygos katalikiškųjų mokyklų. Kalbėta, kaip bendraamžiai galėtų vieni kitiems padėti, analizuota, kokią įtaką kiti daro asmenybės vystymuisi, stengtasi gilinti tikėjimą, aptarti praktiniai vadovavimo klausimai. Ypač įdomiai buvo perteikiamas mokomasis turinys. Kurso dalyviai buvo supažindinami su užduotimi, kurią atlikdami kartu perimdavo ir visą reikalingą informaciją, o pabaigoje per aptarimą buvo akcentuojamas veiklos tikslas ir kai kurie svarbiausi faktai. Ši darbo metodika labai pasiteisino: visos užduotys buvo atliekamos su pavydėtinu entuziazmu.

Gegužės 26 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre svečiai surengė dvasingumo dieną, kurioje dalyvavo Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazistai. Per žaidimą dalyviai buvo supažindinti su vienu kitu šv. Ignaco Lojolos gyvenimo įvykiu, istoriniu to meto kontekstu, kai kuriais ignaciškojo dvasingumo bruožais, mokėsi šv. Ignaco maldos būdo.

-gj-