"Naujosios bangos" kultūros ir pilietinių iniciatyvų fondo forumas "Žiniasklaida ir pilietinė Lietuvos visuomenė"
 

Gegužės 28 d. Seimo rūmuose "Naujosios bangos" fondas surengė forumą "Žiniasklaida ir pilietinė Lietuvos visuomenė", kurio tikslas – parengti ir pristatyti LR Seimui Lietuvos visuomenės informavimo įstatymo pataisų projektą, siūlyti įsteigti nepriklausomas, nešališkas žiniasklaidos etikos priežiūros komisijas, turinčias sprendžiamąjį balsą (vietoj dabartinės Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos), pakviesti visas Lietuvos leidybines organizacijas nespausdinti leidinių, o valstybinius ir komercinius TV kanalus bei radijo stotis netransliuoti laidų, kuriose yra besaikio smurto scenų, pigių, žmogišką orumą žeminančių nešvankybių.

Pačioje forumo pradžioje šio renginio svečiui Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui buvo įteikti 12 tūkst. parašų, surinktų pilietinės akcijos "Visuomenė už žiniasklaidos kultūrą" metu, sąrašai. Prof. V. Landsbergis padėkojo rengėjams už laiku sušauktą forumą primindamas, kad dvasios destrukcija labiausiai žaloja mūsų vaikų sąmonę. "Žmonės, kuriems rūpi šeimos, moralės, atsakomybės visuomenei dalykai, turi vienytis, – sakė Seimo pirmininkas, – nes už ketvirtąja valdžia vadinamos žiniasklaidos stovi penktoji – pinigų valdžia, siekianti totalinės valdžios".

Anot forume kalbėjusio kardiochirurgo akad. Algimanto Marcinkevičiaus, propaguojamas smurtas privedė prie to, jog net vaikai tampa žmogžudžiai. "Kaip paaiškinti faktą, kad kalėjimai pilni jaunimo, kuris jau beveik 10 metų gyvena nepriklausomoje Lietuvoje?" – retoriškai klausė akademikas, kvietęs dėmesį sutelkti į tris dalykus – sveikatą, švietimą ir kultūrą. Apie žalingą importuotos masinės kultūros įtaką kalbėjo ir psichologė dr. Liliana Astra. Pasak jos, žiniasklaidos savininkų diktatas žurnalistų savivaldą pavertė jų savivale.

Išsamų pranešimą apie Italijos ir Lenkijos pilietinių ir religinių sąjūdžių laimėjimus siekiant žiniasklaidos kultūros perskaitė kun. V. Aliulis MIC. Jo nuomone, nevalia abejingai žiūrėti į dvasiškai luošinamą jaunąją kartą. Kunigas priminė vieną klasikinį posakį: "Kodėl tu stovėjai po medžiu, kai žudė žmogų?" Pasak prelegento, 1996 m. Italijoje susikūrė koordinacijos centras, kurio tikslas ginti žmogaus orumą nuo jo gimimo. Aštuonių žmonių centro taryba veikia per spaudą, radiją ir TV. Šis sąjūdis pasiekė, kad į filmų vertinimo komitetą būtų įtraukti šeimų judėjimo atstovai (ligi tol ten buvo tik filmų gamintojai ir platintojai). Remdamasis Italijos patirtimi, kun. V. Aliulis MIC kvietė įtaką daryti valstybinėms radijo ir TV stotims, nes privačios rūpinasi tik pelnu. Anot pranešėjo, draudimai visko neišspręs, tačiau žalingą įtaką reikia riboti. Visuomenė turi suvokti, kad smurtas ir pornografija yra tas pats kaip ir narkotikai. Kunigas V. Aliulis MIC kalbėjo apie švarios žiniasklaidos iniciatyvas Lenkijoje, kur aktyviai darbuojasi Katalikų Bažnyčia ir įvairūs sąjūdžiai. Lenkijos RTV taryba siūlo įstatymo pataisų projektą, už smurto ir pornografijos rodymą nuo 6 val. ryto iki 23 val. numatantį dideles baudas.

Teisinę Lietuvos žiniasklaidos padėtį, turint omenyje Europos valstybių įstatymus, nagrinėjo Seimo narys Arimantas Raškinis, su visuomenės ir žiniasklaidos santykiais forumo dalyvius supažindino žurnalistas Vaidotas Žukas.

-am-