Kauno arkivyskupijos Caritas kreipėsi į Lietuvos švietimo ministrą K. Platelį
 

Kauno arkivyskupijos Caritas atkreipia Lietuvos švietimo ministro K. Platelio dėmesį į tai, kad Kaune yra 2300 rizikos grupės šeimų, kuriose auga 4000 nepilnamečių vaikų. Lietuvoje tokių šeimų yra apie 10 000, jose auga apie 26 000 vaikų. Gegužės 20 dienos Kauno arkivyskupijos Caritas kreipimesi pabrėžiama, jog problemiškose šeimose vaikai yra apleisti, neprižiūrimi, nepaisoma elementariausių vaiko poreikių. Caritas globa pasiekia tiktai dalį tokių apleistų vaikų. Kreipimosi autoriai tvirtina, jog vaikų nepriežiūra bei prievarta jų atžvilgiu Lietuvoje įgijo tokį mastą, kad šio reikalo privalo imtis valstybė.

Kreipimesi siūloma: 1) sudaryti Tarpžinybinę pagalbos vaikams komisiją, kuri, pasitelkdama religines bendruomenes bei visuomenines organizacijas, parengtų prevencinės pagalbos vaikams programą; 2) įstatymiškai įteisinti jau egzistuojančius Vaikų dienos centrus bei naujų steigimą, finansavimą laikant valstybės prioritetu; 3) kadangi 30 proc. vaikų iš tų, kurie auga rizikos grupės šeimose, serga TBC ir kitomis chroniškomis ligomis, juos nuolat profilaktiškai tikrinti ir ambulatoriškai gydyti prižiūrint Dienos centrams, nes tėvai aplaidžiai žiūri į savo vaikų sveikatą; 4) sudaryti sąlygas Dienos centrų vaikams gauti nemokamus vasaros atostogų kelialapius; 5) per žiniasklaidą apie teikiamą pagalbą informuoti visuomenę bei asmenis, kuriems jos reikia.