Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo dienos Alytaus šv. Kazimiero parapijoje
 

Gegužės 29 - 31 d. Alytuje pirmą kartą vyko Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo dienos, į kurias atvyko apie 350 jaunuolių iš daugelio vyskupijos parapijų. Jaunimas susirinko draugėn laukti ir švęsti Sekminių, diskutuoti apie dabartinę Bažny?ią bei savo vietą joje, geriau pažinti vieni kitus. Šia proga gegužės 29 d. Alytaus katalikiškoje vidurinėje mokykloje buvo atidaryta prel. Stasio Žilio (Roma) tapybos paroda "Sugrįžimas į Tėvynę".

Jaunimo dienos prasidėjo Alytaus šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, kur šv. Mišias koncelebravo Kauno vyskupas augziliaras Rimantas Norvila, būrys Vilkaviškio vyskupijos kunigų. Vakare bažnyčios šventoriuje Jaunimo dienų dalyviams koncertavo grupė Airija. Jaunimas apsigyveno Geležinio vilko brigados Alytaus batalione.

Šeštadienį iki pietų Alytaus katalikiškoje vidurinėje mokykloje vyko paskaitos ir pokalbiai. Prelegentai ne tik dalijosi savo žiniomis ir patirtimi, bet ir drauge su jaunuoliais diskutavo apie iškylančias šiandienos problemas bei galimus sprendimo būdus. Br. Pijus OP iš Vilniaus dalijosi savo mintimis apie krikščioniškąją maldą, aktoriai D. Kazragytė ir E. Stancikas kalbėjo apie kūrybos ir tikėjimo glaudų ryšį bei tikėjimo svarbą kiekvieno kuriančiojo gyvenime. R. Meškėnas iš Sandoros mėnraščio su jaunimu kalbėjosi apie Biblijos Dievą. A. Kučikas iš Kauno bandė pažvelgti į jaunimo gyvenimą Bažnyčioje bei galimybes jauniems žmonėms dar labiau atsiskleisti ir praturtinti jos gyvenimą. Žurnalistas S. Bartkus iš LNK pasakojo apie darbą televizijoje bei dėstė savo mintis apie santykius tarp žiniasklaidos ir Bažnyčios. Pokalbiuose taip pat dalyvavo V. Ališauskas, dr. A. Vasiliauskienė, s. A. Vabuolaitė OSF bei gyd. B. Žemaitytė. Po paskaitų aktorius E. Stancikas pageidaujančius supažindino su liturginės skaitovo tarnystės pagrindais. Po pietų Jaunimo dienų dalyviams Alytaus teatre buvo rodomas spektaklis Mindaugas. Vakare, rengiantis Sekminių vigilijai, buvo švenčiamas Susitaikinimo sakramentas. Sekminių vigilijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC. Ji tęsėsi prie laužo Geležinio vilko brigadoje.

Sekmadienį prieš Sekminių Eucharistiją aktorė D. Kazragytė skaitė R. Bacho Džonataną Livingstoną Žuvėdrą, kviesdama jaunimą brandinti savyje laisvės dovaną. Baigiantis liturgijai, Velykų žvakės liepsna buvo išdalyta dekanatų atstovams, kad Prisikėlimo šviesa būtų jaučiama visur, ir jaunimas kasdieninėje aplinkoje liudytų savąjį tikėjimą. Geležinio vilko brigados Alytaus bataliono orkestras surengė atsisveikinimo koncertą.

-reb-