Vokietijos Oldenburgo krašto Caritas direktoriaus P. Schneiderio viešnagė Lietuvoje
 

Balandžio 13–20 d. Lietuvoje viešėjo Vokietijos Oldenburgo krašto Caritas direktorius Paul Schneideris, kuris atvyko susipažinti, kaip vyksta Lietuvos Caritas atsinaujinimas po vasarą įvykusio Caritas suvažiavimo, su kokiomis problemomis susiduriama ir kokia reali pagalba reikalinga šiuo metu. Svečias kartu su Lietuvos Caritas generaliniu direktoriumi kun. R. Grigu lankėsi Šiaulių, Panevėžio vyskupijų bei Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų Caritas centruose, susipažino su vykdoma karitatyvine veikla, žadėjo teikti paramą. Balandžio 19 d. P. Schneideris, lydimas Lietuvos Caritas vadovo kun. R. Grigo ir Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriaus kun. J. Babono bei reikalų vedėjos O. Virbašiūtės, aplankė Šančių vaikų dienos centrą ir parapijos senelių namus, Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo šios bažnyčios klebonas kun. V. Veprauskas, kun. R. Grigas ir kun. J. Babonas. Svečias iš Vokietijos taip pat susipažino su Vilijampolės parapijos Caritas veiklos projektais, lankėsi Kaune veikiančioje Caritas siuvykloje ir spaustuvėje. Pasak kun. R. Grigo, Oldenburgo krašto Caritas kartu su Maltos ordino pagalbos tarnyba jau nuo 1990 metų remia Lietuvoje įvairius projektus. Šiemet Lietuvą pasieks jau 200-oji jų pagalbos siunta. Jau nebe pirmą kartą Lietuvoje viešintis P. Schneideris liko patenkintas pozityvia Caritas veikla. Kiekvienas susitikimas Lietuvoje jam ir atvykstantiems Oldenburgo krašto Caritas darbuotojams teikia naujų impulsų veiklai Vokietijoje, kur taip pat nemažai vargstančių ir paramos reikalingų žmonių. Pastaruoju metu nerimą ypač kelia tarp jaunimo plintanti narkomanija, prostitucija.

-jp-