Nevyriausybinių visuomeninių organizacijų mugė Kaune
 

Balandžio 18 d. Kauno moters užimtumo informacijos centras surengė Kaune įsikūrusių nevyriausybinių visuomeninių organizacijų mugę, kurioje savo veiklos programas pristatė apie 30 nevyriausybinių organizacijų, tarp jų ir katalikiškos. Ateitininkai pristatė tokius projektus kaip "Aplankyk kuopą", "Savaitgalis be mamų", "Ateities pėdsakai", "5 žingsniai", "Vaikystės džiaugsmas" ir kt. Jaunimo organizacija "Actio catholica Patria" supažindino su jos įgyvendinama socialine pedagogine programa "Jaunimo socialiniai metai". Vyresniųjų klasių moksleiviams skirtą projektą "Įšok į ratus" sudaro dvi dalys – "Pietūs ant ratų" ir šeštadieniniai seminarai Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. Kulautuvos jaunimo namuose "Actio catholica Patria" jaunimo grupėms taip pat rengia seminarus ir konferencijas. Kauno arkivyskupijos Šeimos centras supažindino su programomis "Pažink save", "Likimo draugai", "Vilties" bendrijos ir kita centro veikla. Mugėje savo veiklos programas taip pat pristatė Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras, "Tikėjimo ir gyvenimo" institutas, Kauno katalikių moterų draugija, vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdis, bendrijos "Viltis", "Akių šviesa" ir kitos nevyriausybinės organizacijos. Mugės dalyvius sveikino Kauno savivaldybės ir apskrities vadovai. Joje apsilankęs vyskupas R. Norvila pasidžiaugė katalikiškų organizacijų pastangomis teikti žmonėms dvasinę paramą.

-jp-