Prienų bažnyčioje įamžintas kun. J. Zdebskio atminimas

Balandžio 18 d. Prienų bažnyčioje įamžintas kun. J. Zdebskio, kuris 1970–1972 m. buvo šios parapijos vikaras, atminimas. Šv. Mišias šia proga koncelebravo arkivyskupas S. Tamkevičius, mons. A. Svarinskas, kun. J. Zubrus SJ ir dek. kun. S. Bitkauskas. Per pamokslą arkivyskupas S. Tamkevičius akcentavo, kad kunigas J. Zdebskis gynė tiesą siekdamas kilti pats ir prikelti kitus. Po šv. Mišių buvo pašventinta prie bažnyčios sienos pritvirtinta ąžuolinė lenta, įamžinanti šios iškilios asmenybės atminimą. Iškilmėse kalbėjo Seimo narys F. Palubinskas, Prienų krikščionių demokratų partijos skyriaus pirmininkas P. Morkūnas. Mons. A. Svarinskas pašventino netoli bažnyčios buvusią Daržų gatvę, dabar pavadintą J. Zdebskio vardu, ir padėkojo Prienų savivaldybės vadovams už parodytą dėmesį šiam tauriam Bažnyčios sūnui. Prienų kultūros namų salėje šia proga vykusiame minėjime prisiminimais apie kunigą J. Zdebskį dalijosi jo bendražygis kun. V. Vaičiūnas.

-jp-