Seminaras "Tarporganizacinis darbas vaikų labui" Kaune
 

Balandžio 16 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre Kauno arkivyskupijos Caritas ir Kauno miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba surengė seminarą "Tarporganizacinis darbas vaikų labui". Projekte "Solidarumas vaikų labui" numatyti keturi tokie seminarai. Pasak organizatorių, šio projekto tikslas – paskatinti įvairių organizacijų, teikiančių pagalbą vaikams iš asocialių šeimų, bendradarbiavimą ir išleisti "Paslaugų vaikams katalogą", kuriame ne tik būtų informuojama apie vaikams teikiamas paslaugas, bet ir aiškinami pagrindiniai socialinės pagalbos vaikams bei šeimoms įstatymai. Tikimasi, kad seminarų dalyviai pasidalys patirtimi, kaip veiksmingai bei laiku padėti vaikui įgyvendinti jo teises, užkirsti kelią nusikalstamumui.

Seminare kalbėję miesto savivaldybės atstovai akcentavo, kaip svarbu sudaryti vaikams tinkamas sąlygas harmoningai vystytis, ir pasidžiaugė, kad visos visuomeninės organizacijos pradeda dirbti išvien. "Pavienis žmogus silpnas, – pabrėžė ir seminare dalyvavęs Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius. – Dalijantis patirtimi galima ieškoti galimybių, kaip geriau padėti kenčiančiam vaikui". Anot ganytojo, Lietuvos ateitis priklauso vaikams, kad ir kur jie gyventų – šiukšlynuose ar ištaigingose pilyse. Seminaro dalyviai iškėlė daug opių problemų.

-ok-