Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis susitiko su žydų bendruomenės atstovais
 

Balandžio 15 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas A. J. Bačkis per susitikimą su Lietuvos žydų bendruomenės pirmininku Simonu Alperavičiumi bei kitais bendruomenės atstovais drauge su jais aptarė neseniai pasirodžiusį Vatikano dokumentą "Mes atsimename: Šoa apmąstymas". Kovo 16 d. paskelbtame dokumente reiškiama atgaila dėl krikščionių pozicijos žydų genocido metu, atsispindi Katalikų Bažnyčios požiūris į žydų tragediją, akcentuojama krikščionių atsakomybė dėl antijudaizmo ir antisemitizmo. Anot Lietuvos žydų bendruomenės pirmininko Simono Alperavičiaus, nuoširdus pokalbis, kurio dingstis, žinoma, buvo Vatikano dokumentas, vyko žydų bendruomenės iniciatyva. Nuodugniai išstudijavęs šį svarbų dokumentą Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas "Bažnyčios žinioms" pabrėžė: "Šia proga norėčiau paneigti vieną mūsų žiniasklaidoje prasprūdusią mintį, esą Lietuvos žydai šiuo Vatikano dokumentu nėra patenkinti. Aš kategoriškai nesutinku su šia nuomone. Man asmeniškai šis dokumentas labai patiko. Tai puiki ir labai išsami medžiaga tolimesniems apmąstymams, padėsianti gerinti Lietuvos katalikų ir žydų bendruomenės tarpusavio supratimą". Susitikime taip pat aptarti religinio turto restitucijos, taip pat kiti abi puses dominantys klausimai.

-am-