Tradiciniai Kryžiaus keliai Vilniaus arkivyskupijoje

Balandžio 10 d. Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis vadovavo tradiciniams Kryžiaus keliams nuo arkikatedros iki Trijų Kryžių kalno. Anot diakono Ričardo Doveikos, vadovaujančio šiuos Kryžiaus kelius organizavusiam Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centrui, eisenoje dalyvavo arkikatedros, Šv. Jonų bažnyčios, "Tikėjimo ir šviesos", "Žingsnių", Pal. Jurgio Matulaičio, Vilniaus pedagoginio universiteto ir lenkų bendruomenės, ateitininkai, skautai, euroskautai. Nauja tai, kad du mąstymus parengė lenkų bendruomenė (jie skaityti lenkų kalba) ir vieną – Šv. Jono kongregacijos broliai. Šį kartą Kryžiaus kelius ėjo labai daug žmonių. Kad visi galėtų giedoti, buvo pritaikytos Taize ir kitos giesmės su pakartojimais. Kryžiaus kelius arkivyskupas pradėjo ir baigė malda. Ant Trijų kryžių kalno diakonas R. Doveika padėkojo maldininkams ir jaunimo vardu pasveikino arkivyskupą A. J. Bačkį su šv. Velykomis.

-jk-