Paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 

Kun. jubiliatas Petras Sitka atleistas iš Būdviečio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kalvarijos parapijos altaristu.

Kun. Vidmantas Striokas atleistas iš Mindaugų parapijos klebono pareigų ir paliktas Rudaminos parapijos klebonu.

Kun. Linas Dūkšta atleistas iš Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Būdviečio bei Mindaugų parapijų klebonu.

Kun. Piotr Wojtonis MIC paskirtas Marijampolės šv. arkangelo Mykolo prokatedros mažosios Bazilikos parapijos vikaru.

-Vk-