Kultūros ir meno institute pristatytos Lietuvos sakralinės dailės katalogo I tomo knygos apie Marijampolės ir Vilkaviškio dekanatus
 

Kovo 6 d. Kultūros ir meno institute visuomenei buvo pristatytos dvi šio instituto parengtos Lietuvos sakralinės dailės katalogo I tomo knygos apie Marijampolės ir Vilkaviškio dekanatus. Apie šį unikalų Sūduvos bažnyčių menui skirtą leidinį, jo ištakas ir perspektyvas mintimis dalijosi jo rengėja, Kultūros ir meno instituto Sakralinės dailės skyriaus vedėja dr. Gražina Marija Martinaitienė. Anot prelegentės, Lietuvos dailės istorijos negalima rašyti nežinant visų religinės dailės kūrinių, kurie sudaro didesnę dalį visų Lietuvoje esančių paminklų. Darbas labai sunkus, kadangi užsimota surinkti ir visą bibliografiją bei archyvinę medžiagą: kiekvienam kūriniui skiriamas išsamus straipsnis, kuriame nurodoma kūrinio chronologija, būklė, kompozicijos ypatybės ir t. t., dedamos ir visos surinktos archyvinės medžiagos nuorodos. Katalogą numatoma leisti iki 2020 metų, kiekvienais metais po knygelę atskiram dekanatui. Be Marijampolės ir Vilkaviškio dekanatų, jau visiškai parengta Lazdijų dekanato knyga. Pasak G. Martinaitienės, katalogas – unikalus leidinys visame Pabaltijyje.

-am-