Seimo pirmininkui V. Landsbergiui įteikta Liudijimo premija

Vasario 28 d. Lietuvos Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui Pietų Italijos Vibo Valentia mieste buvo įteikta tarptautinė Liudijimo premija. Šią premiją prieš 25 -erius metus įsteigė Vibo Valentia katedros klebonas mons. Onofrio Brindisi ir katalikų bendruomenė. Liudijimo premija kasmet skiriama už pasaulio žmogiškųjų ir krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą, žmogaus teisių bei laisvės gynimą, solidarumą, brolybę, pasaulio žmoginimą.

Grįžęs iš Italijos Seimo pirmininkas V. Landsbergis pasakojo, kad šiemet ši premija buvo įteikta ir Rytų Timoro vyskupui Bello, garsiam žmogaus teisių gynėjui šalyje, kur vyksta pilietinio išsivadavimo kova. Ši premija taip pat paskirta ugniagesių komandos, kuri gesino Turino katedros gaisrą, vadui, iš gaisro išgelbėjusiam garsiąją Kristaus įkapių drobulę. Seimo pirmininkui nepaprastą įspūdį padaręs žmonių nuoširdumas ir tai, kad daugelis Italijos gyventojų nemažai žino apie Lietuvą, prisimena lietuvių tautos išsivadavimo laikus. Prieš premijos įteikimą Vibo Valentia miesto mokyklose buvo rengiami rašinių apie Lietuvą konkursai, kurių nugalėtojai taip pat apdovanoti Vibo Valentia katedroje.

-am-