Rengiamasi giesmių šventei "Kristui gieda Lietuva"
 

Vasario 23 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdyje kalbėta apie pasirengimą giesmių šventei "Kristui gieda Lietuva", kurią 2000 metais ketinama surengti Vilniuje. Lietuvos vyskupai paskyrė savo vyskupijų atstovus – giesmių šventės muzikos komisijos narius, pritarė pasiūlymui kreiptis į Lietuvos kompozitorių sąjungą prašant paskirti į giesmių šventės muzikos komisiją savo atstovą.

Giesmių šventės "Kristui gieda Lietuva" muzikos komisiją sudaro šie jos nariai: Lionginas Abarius, šventės meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas; Leonas Pranulis, šventės meno vadovo pavaduotojas, Vilniaus arkikatedros didžiojo choro vadovas; Violeta Savickaitė, Vilniaus arkikatedros jaunimo choro vadovė; Eglė Čigriejūtė, Vilniaus arkikatedros vaikų choro vadovė; Bernardas Vasiliauskas, Vilniaus arkikatedros vyriausiasis vargonininkas; Petras Bagdonavičius, Vilniaus arkivyskupijos vargonininkų draugijos pirmininkas; Salvija Jautakaitė (Kauno arkivyskupija); Antanas Bagdonas (Kaišiadorių vyskupija); Emilija Krikščiūnaitė (Panevėžio vyskupija); Sigitas Vaičiulionis (Šiaulių vyskupija); Alvidas Remesa (Telšių vyskupija); Gracijus Sakalauskas (Vilkaviškio vyskupija).

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas