Paskyrimas

Sausio 8 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė arkivyskupą Audrį Juozą Bačkį Popiežiškosios visuomenės informavimo priemonių tarybos nariu antrai penkerių metų kadencijai.

-LVKS-
 

Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje

Sausio 25 d. Telšių vyskupas Antanas Vaičius į kunigus įšventino diakoną Arvydą Mačiulį ir diakoną Vilių Viktoravičių.

Neopresbiteris Arvydas Mačiulis paskirtas Naujosios Akmenės parapijos vikaru, Vilius Viktoravičius yra Telšių vyskupijos kurijos sekretorius.

-T-