Kauno marijonų vienuolyne paminėtos prof. A. Maceinos 90 -osios gimimo metinės

Sausio 30 d. Kauno marijonų vienuolyne LKMA bei Lietuvių katalikų kultūros centras surengė prof. A. Maceinos 90-ųjų gimimo metinių minėjimą. Po šv. Mišių mons. K. Senkus pabrėžė profesoriaus ištikimą tarnybą Dievui ir Tėvynei. Tai atspindi jo filosofiniai darbai bei veikla, plėtota tarp jaunimo dirbant Kauno ir Vokietijos universitetuose. Gyvendamas Vokietijoje prof. A. Maceina kūrė kultūros židinius, rengė Europos lietuvių studijų savaites, skaitė paskaitas, kartu su profesoriumi Z. Ivinskiu įkūrė Baltų institutą, leido metraštį "Baltika". Prof. A. Maceinos įsteigtas Lietuvių kultūros institutas Vokietijoje veikia ir dabar. Profesorius buvo aktyvus Ateitininkų federacijos, LKMA narys, bendravo su Lietuvos laisvės frontu, Vasario 16-osios lietuvių gimnazija, lietuvių ir vokiečių kalbomis išleido apie 24 knygas.

Mintimis apie šį iškilų filosofą dalijosi VDU doc. dr. T. Sodeika, atkreipęs dėmesį, jog prof. A. Maceinos filosofija yra orientuota ne į mokslinį, bet į poetinį kalbėjimą. Pasak doc. T. Sodeikos, profesoriui labiau rūpėjo gyvai žadinti žmoguje filosofinį klausimą.

Prof. J. Pikūnas (JAV), kalbėdamas apie šią žymią asmenybę kaip apie Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoją, sakė, kad profesorius studentus skatino stebėtis mažais dalykais. Anot dr. M. Bloznelio, A. Maceina buvo revoliucingas žmogus, siekęs nuomonių laisvės ir ugdęs idealistus, jaučiančius krikščionišką pareigą visuomenei. Minėjimo metu buvo skaitoma A. Maceinos - Jasmanto poezija.

-jp-