Pasaulinės gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacijos veikla ir perspektyvos

Sausio 29 d. Kaune įsikūrusiame Lietuvos Caritas diagnostikos centre buvo atidaryta Pasaulinės gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacijos Kauno skyriaus būstinė. Šia proga Kaune lankėsi šios organizacijos Lietuvos asociacijos prezidentė doc. gyd. A. Šaulauskienė, jos pavaduotoja gyd. J. Tartilienė, Kauno skyriaus pirmininkė provizorė B. Obelenienė, asociacijos nariai.

Doc. gyd. A. Šaulauskienė, palinkėjusi prasmingų darbų kovojant už esminę asmens vertybę – žmogaus gyvybę, priminė svarbiausias Lietuvos asociacijos "Už žmogaus gyvybę" nuostatas: žmogaus gyvybės apsaugą nuo pradėjimo iki natūralios mirties, pagarbą asmens orumui, aborto, kaip šeimos planavimo priemonės, negalimumą ir natūralaus šeimos planavimo svarbą bei aktualumą. Visa tai, pasak jos, tarnauja "gyvybės kultūros" skleidimui visuomenėje. Pasaulinės federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacija vienija 230 narių – gydytojų, mokytojų, dvasininkų, žurnalistų, psichologų. Jos padalinių yra Vilniuje, Kaune, kituose Lietuvos rajonuose, taip pat veikia jaunimo sekcijos bei Hipokrato priesaikos komitetas. Pasak doc. gyd. A. Šaulauskienės, Lietuva yra 92-oji šios tarptautinės gydytojų organizacijos asociacija. Nuo 1990 m. su kitomis organizacijomis asociacijos nariai surengė keletą konferencijų, paskelbė kreipimųsi į Lietuvos tautą, 1992 metais Kryžių kalne ir Taikos kalnelyje Kaune pastatė kryžius negimusiai gyvybei atminti, lietuvių kalba išleido Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos tarybos dokumentą "Sveikatos apsaugos darbuotojų chartija". Gyd. A. Šaulauskienė taip pat supažindino su 1998 metų asociacijos planais. Pasak jos, kartu su kolegomis iš Lenkijos bus vykdoma Rachelės programa, kurios tikslas – atskleisti motinai, nutraukusiai negimusio kūdikio gyvybę, dėl to atsirandančius patologinius pokyčius bei ligas, ypač dvasiniu aspektu. Daug dėmesio ir toliau bus skiriama vaisingumo pažinimo problemoms, į šį darbą vis labiau įtraukiant dvasininkus, vyriausybines institucijas. Prelegentė pabrėžė, jog rengiant jaunus žmones šeimai trijų mėnesių kursų neužtenka. Vilniuje Rasų kapinėse žadama pastatyti paminklą negimusiai gyvybei atminti, o Kaune balandžio pabaigoje organizuoti konferenciją "Ištikimybė Hipokratui".

Lietuvos asociacijos nariai aptarė galimybę įtraukti į asociacijos veiklą kitas visuomenines organizacijas, parlamento narius ir t. t. Gyd. E. Marčiulionienė pasidalijo mintimis apie Caritas AIDS tarnybą, Kauno šeimos centro darbuotojos akcentavo būtinybę padėti kūdikio besilaukiančioms moterims bei paauglėms, apžvelgė iškilusias problemas ir šio darbo perspektyvas.

-jp-