Šventimai ir paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Sausio 11 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vysk. Juozas Preikšas į kunigus įšventino Eugenijų Troickį (gim. 1973), kuris paskirtas Panevėžio Švč. Trejybės parapijos vikaru.

Tą pačią dieną į diakonus įšventintasGintautas Gudas paskirtas liturginei praktikai į Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčią.

-P-