Pranciškonų vienuolyne Kaune pasirašyti juridiniai dokumentai dėl Misijų muziejaus steigimo

Sausio 20 d. pranciškonų vienuolyne Kaune, dalyvaujant kultūros ministrui S. Šalteniui, viceministrei N. Puteikienei, Lietuvos kultūros įstaigų departamento vadovei N. Ženkienei ir Lietuvos pranciškonų Šv. Kazimiero provincijos provincijolui tėvui B. Jurčiui OFM, buvo pasirašytas juridinis dokumentas dėl Kaune, Šv. Jurgio konvente, steigiamo Misijų muziejaus.

Tėvas B. Jurčys OFM "Bažnyčios žinioms" sakė, kad su Lietuvos kultūros ministerija neseniai buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl Kauno misijų muziejaus ir brolių Orvydų sodybos steigimo, taip pat dėl finansinės paramos prieš dvejus metus Vilniuje prie Bernardinų bažnyčios įkurtai vaikų giedojimo mokyklai, kurioje mokosi apie 100 vaikų. Pasak tėvo B. Jurčio OFM, JAV gyvenantys Lietuvos pranciškonai yra sukaupę didžiulę meno kolekciją, kurios žymią dalį sudaro rytų meno kūriniai: Budos skulptūrėlės, kaukės, japonų litografija, musulmonų maldos kilimėliai ir t. t. Šiuos eksponatus galėsime pamatyti Kaune, Šv. Jurgio konvente, o pranciškonams atgavus savo patalpas Vilniuje, ten bus eksponuojami lietuvių išeivijos dailininkų darbai. Jei Kultūros ministerija ištesės pažadą – suteiks finansinę paramą, Misijų muziejus pradės veikti rudenį. Kultūros ministras S. Šaltenis, pasidžiaugęs galimybe bendradarbiauti su Lietuvos pranciškonais, sakė, jog Kultūros ministerijos misija – pastebėti unikalius kultūrinio palikimo reiškinius ir padėti kuriantiems žmonėms. Jis taip pat pabrėžė, kad Kultūros ministerija ir toliau bendradarbiaus su Bažnyčia, nes kultūra ir religija yra iš tos pačios dieviškos kibirkšties.

Architektė A. Prikockienė svečiams papasakojo šio vienuolyno istoriją. Šiuo metu vienuolyno antrojo aukšto darbai beveik baigti. Pirmajame aukšte bus administracinės patalpos, salė, skirta koncertams, parodoms ir kitiems renginiams. Kiemelyje žadama įrengti skulptūrų ekspoziciją, vakarais organizuoti koncertus. Parengtas Šv. Jurgio bažnyčios sutvarkymo projektas ir pradėti restauravimo darbai. Ministerijos atstovai apžiūrėjo vienuolyną, Šv. Jurgio bažnyčią.

-jp-