Metų susitikimas Šiauliuose
 

Gruodžio 16 d. Šiaulių miesto savivaldybėje buvo surengtas miesto bažnyčių bei religinių konfesijų atstovų susitikimas su savivaldybės vadovais. Susitikime dalyvavo Šiaulių vyskupas E. Bartulis, miesto meras A. Lankauskas, dekanas mons. Kleopas Jakaitis, miesto parapijų klebonai, stačiatikių, evangelikų liuteronų ir kitų krikščionių bendruomenių vadovai.

Miesto meras, sveikindamas susirinkusiuosius, išreiškė viltį, kad tokie susitikimai taps tradicija. Vyskupas E. Bartulis krikščionių vadovams priminė Kristaus troškimą, "kad visi būtų viena". "Mums reikia vienybės ir tarpusavio meilės. Mes liudijame Kristų, kuris buvo nukryžiuotas ir prisikėlė, kad žmonės įtikėtų ir pažintų meilę, kad atgimtų dvasia", – sakė ganytojas. Susitikime kalbėję evangelikų liuteronų Bažnyčios administratorius kun. Romas Pukys, stačiatikių Bažnyčios kunigas Michailas Žukas, Septintosios dienos adventistų bažnyčios profesorius Virginijus Radžius ir kt. akcentavo taikos ir vienybės siekimo svarbą, toleranciją kito tikėjimo žmonėms. Buvo aptarti kai kurie praktiniai klausimai. Į klausimą, kaip miesto skirtingų denominacijų krikščionys sugyvena tarpusavyje, vyskupas E. Bartulis atsakė, jog panašūs susitikimai stiprina santarvę, ugdo troškimą siekti taikos. Jis taip pat pabrėžė būtinybę melstis vieniems už kitus.

-na-