Paminėta Pasaulinė taikos diena
 

Sausio 1-ąją, minint Pasaulinę taikos dieną, šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukojo ir pamokslą sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis. Ganytojas išdėstė tikintiesiems svarbiausius popiežiaus Jono Paulius II laiško, paskelbto Pasaulinės taikos dienos proga, teiginius. Arkivyskupas priminė, kad prieš penkiasdešimt metų Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Remdamasis Šventojo Tėvo žodžiais, jis pabrėžė, kad žmogus iš prigimties apdovanotas visuotinėmis, neliečiamomis ir neatimamomis teisėmis. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija esąs įrodymas, jog žmonija trokšta pripažinti lygias teises visiems žmonėms ir tautoms.