„Bažnyčios žinios“. 2007 sausio 30, Nr. 2. <<< atgal į numerio turinį

Nauji leidiniai

Arvydas Ramonas. Doktrina apie malonę. – Klaipėda, 2006. – 128 p.

Knygoje trumpai aptariamas Katalikų Bažnyčios mokymas apie Dievo malonę. Pateikiama istorinė charitologijos panorama, akcentuojant išganymo istorijos svarbą tiek krikščioniškajai teologijai, tiek apskritai žmogaus egzistencijai. Malonė moderniojoje teologijoje suvokiama ne tik kaip vidinė, antgamtinė žmogaus paskata daryti gerus darbus, bet labiau kaip Dievo dovana ir pašaukimas dalyvauti dieviškųjų asmenų tarpusavio meilės santykyje. Malonė yra Dievo rodomas palankumas žmogui, maža to, – tai paties Dievo savęs dovanojimas žmogui Jėzuje Kristuje per Šventąją Dvasią.


© „Bažnyčios žinios“