„Bažnyčios žinios“. 2003 kovo 14, Nr. 5. <<< atgal į numerio turinį


Nauji leidiniai

Thomas Merton. Mintys vienumoje. –
Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003. – 112 p.

Tai vienumoje gimusi, apie vienumą kalbanti garsaus vienuolio ir mąstytojo Thomo Mertono knyga. „Kristus – Įsikūnijęs Žodis – tai Gyvenimo Knyga, kurioje mes perskaitome Dievą. Psalmės – tai tikras atsiskyrėlio sodas, o Šventasis Ratas – jo rojus“, – rašo knygos autorius, dalydamasis mintimis apie Dievo ir žmogaus dialogą.

© „Bažnyčios žinios“