„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Metų pervartoje maldos už taiką

(CRTN, KAP) Popiežius Jonas Paulius II Naujuosius Metus pasitiko karštai melsdamas taikos. Naujųjų Metų išvakarėse Šv. Petro bazilikoje popiežius prisiminė pasaulinį jaunimo susitikimą Toronte, taip pat ekumeninėje srityje padarytą pažangą. Šventasis Tėvas pažymėjo, jog tolydžio didėja Bažnyčios dėmesingumas taikos, gyvybės ir kūrinijos apsaugos vertybėms. Metų pervartoje popiežius ragino visus krikščionis padaryti nuoširdžią asmeninę ir bendruomeninę sąžinės sąskaitą. Jis visų vardu prašė Dievą atleidimo dėl padarytų klaidų, drauge išreikšdamas tikėjimą, jog „Dievas nepalyginamai didesnis už mūsų nuodėmes”. Kalbėdamas apie Bažnyčios ateitį popiežius ragino rūpintis kunigystės pašaukimais. Tai esąs parapijų, taip pat šeimų uždavinys. Naujuosius Metus popiežius sutiko po vidurnakčio švęsdamas tylias Mišias savo asmeninėje koplyčioje.

Naujųjų Metų dienos pamoksle, Bažnyčiai minint Pasaulinę taikos dieną, Šventasis Tėvas ragino pasaulio valstybes spręsti aktualius konfliktus, ypač Irako krizę „taikiomis priemonėmis”, remiantis tarptautinės teisės principais. Jis pabrėžė, jog taika „įmanoma, ir jos siekti yra pareiga”. Pasak popiežiaus, ypatingas vaidmuo kuriant taiką priklauso religijoms: mat galiausiai taika yra Dievo dovana. Popiežius reikalavo ypatingų pastangų įveikiant dramatiškas įtampas Šventojoje Žemėje. Jis sakė, kad, ieškant pozityvios išeities iš brolžudiško karo, reikia bendradarbiauti visiems tikintiems Dievą. Pasak popiežiaus, religijos atlieka ypatingą vaidmenį, įkvėpdamos taikos gestus ir sukurdamos prielaidas taikai.

Naujųjų Metų dieną popiežius taip pat kalbėjo apie 50 tūkstančių maldininkų miniai Šv. Petro aikštėje. Jis dar kartą ragino atsakinguosius politikus padaryti viską, kad būtų garantuota taika kriziniuose pasaulio regionuose, ypač Artimuosiuose Rytuose. Šventasis Tėvas energingai meldė, kad nugalėtų žmogiškasis solidarumas ir teisė. Kreipdamasis į tikinčiuosius popiežius ragino „niekuomet neprarasti taikos vilties, nors daugėtų kliūčių ar priešingų puolimų”. Pasak popiežiaus, kiekvienas gali prisidėti prie taikos puoselėjimo „tarpusavio supratimu, susitaikinimu, atleidimu ir ypatingu dėmesiu vargstantiesiems”. Jis kvietė daryti ypatingus „taikos gestus”  šeimose, darbovietėse, kaimynystėje, pilietiniame gyvenime nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Svarbiausia, pasak Šventojo Tėvo, nesiliauti melstis dėl taikos. Po Viešpaties angelo maldos popiežius sveikino tikinčiuosius įvairiomis kalbomis. Ypač jis pasveikino Šv. Egidijaus bendruomenės organizuoto taikos žygio dalyvius.

Pirmąją naujųjų metų darbo dieną popiežius taip pat pradėjo pasitarimais dėl taikos. Sausio 2 d. jis priėmė audiencijoje naująjį Popiežiškosios taikos ir teisingumo tarybos pirmininką arkivyskupą Renato Martino. Po kelių dienų paskelbtame interviu katalikų dienraštyje „Avvenire” arkivyskupas R. Martino teigė, jog taikai pasaulyje šiandien iškilusi didesnė grėsmė negu prieš metus. Jis sakė, kad popiežius labai susirūpinęs padėtimi pasaulyje. Vienintelė priemonė įveikti krizę yra dialogas. Pasak arkivyskupo R. Martino, šiandieninė įtampa primena tą padėtį, kuri pasaulyje susiklostė prieš keturis dešimtmečius pastačius Berlyno sieną ir užaštrėjus Kubos krizei. Arkivyskupas R. Martino, 16 metų buvęs nuolatiniu Vatikano stebėtoju prie JTO, sakė, kad ypatingą rūpestį kelia padėtis Šventojoje Žemėje ir Irake. b

© „Bažnyčios žinios“