„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Pranešimas

2000 m. sausio 19 d. raštu Nr. 31 visoms Lietuvos vyskupijų kurijoms buvo pranešta, kad kun. Antanas Valatka, gim. 1945 02 10, kunigu įšventintas 1974 04 09, kilęs iš Telšių vyskupijos, įkardinuotas Vilniaus arkivyskupijoje, gyvenantis Telšių vyskupijoje, Kaltinėnų miestelyje, yra ligonis ir pagal Kanonų teisės kodekso kan. 1044 §2 nr. 2 neturi teisės atlikti jokių su kunigystės šventimais susijusių veiksmų ar aktų. Tai dar kartą patvirtinama šiuo pranešimu.

-Vilniaus arkivyskupija- b

© „Bažnyčios žinios“