„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Šventimai

Telšiai

Gruodžio 22 d. Šv. Antano Paduviečio katedroje Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ diakonais įšventino šiuos Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikus: Virginijų Būtą (gim. 1979 05 25 ), Juozą Deveikį (gim. 1979 05 02), Mindaugą Nausėdą (gim. 1977 11 22), Vytautą Norbutą (gim.1975 06 03), Aivarą Pudžiuvelį (gim. 1978 12 20), Andriejų Sabaliauską (gim.1979 02 08), Kęstutį Timofejevą (gim. 1979 08 13), Marių Venskų (gim. 1979 03 07), Tomą Žlibiną (gim. 1979 06 16), Kazį Žutautą (gim. 1979 07 31).

-T-

Kaišiadorys

Sausio 6 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje vysk. J. Matulaitis diakonato šventimus suteikė akolitui Mindaugui Saboniui. 2001 m. M. Sabonis baigė studijas Erfurto (Vokietija) kunigų seminarijoje; šiuo metu paskirtas pastoracinei praktikai į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapiją.

-Kš- b

© „Bažnyčios žinios“