„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Renginiai Kaišiadorių vyskupijoje

Gruodžio 27 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre buvo surengtas šios vyskupijos studentų, besimokančių užsienyje, susitikimas. Į susitikimą atvykusius studijuojančius Magdeburge (Vokietija) ir Gaminge (Austrija) jaunuolius Katechetikos centro darbuotojai supažindino su dokumentais, nusakančiais pasauliečio tarnystę parapijos pastoracijoje. Taip pat buvo aptarta šių studentų praktinio darbo tvarka vyskupijoje, gvildentos parapinės katechezės problemos, nagrinėta Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parengta ir šiuo metu keliose Kaišiadorių vyskupijos parapijose įgyvendinama rengimo Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams programa. Su vyskupijos ordinaru studentai kalbėjosi apie darbo perspektyvas pabaigus studijas. Susitikimas baigėsi bendra malda privačioje Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio koplyčioje ir ganytojišku palaiminimu.

Sausio 5 d., švęsdami Tris Karalius, Šeimos centro darbuotojai ir savanoriai svarstė tolesnės veikos galimybes. Šeimos centro dvasios vadovas kun. Gediminas Tamošiūnas, padėkojęs visiems už nuoširdų darbą ugdant krikščioniškas šeimas ir jaunimą, nubrėžė ateities darbų gaires. Šio centro vadovė gydytoja Marija Bagdonienė, apžvelgusi nuveiktus darbus, atkreipė dėmesį į naujas užduotis. Šiuo metu centras veikia keliomis kryptimis: dėmesys skiriamas jaunimui, sužadėtiniams, šeimoms, veikia savitarpio paramos grupės. Per praėjusius metus 67 sužadėtinių poros išklausė pasirengimo Santuokos sakramentui kursus. Jaunimo grupė „Už gyvybę” dalyvavo tarptautiniame gyvybės gynėjų 1000 km ilgio dviračių žygyje Austrijoje. Apie judėjimo „Už gyvybę” svarbą ir perspektyvas kalbėjo šio žygio organizatoriai, krikščioniškos šeimos ugdymo specialistai Aidas ir Judita Bernatoniai. Pasak Šeimos centro reikalų vedėjos Ritos Truskauskienės, šiemet ketinama įkurti naują krizinio nėštumo tarnybą ir išplėsti pagalbą šeimoms, patyrusioms sunkius aborto padarinius, bei moterims, dėl to turinčioms dvasinių problemų. Šeimos centras tęs prevencinę veiklą užkertant kelią AIDS plitimui.

-ež- b

© „Bažnyčios žinios“