„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Šiaulių vyskupijos šeimų šventė

Antrąją Kalėdų dieną Šiauliuose vyko Šiaulių vyskupijos šeimų šventė. Tokią šventę tikinčioms vyskupijos šeimoms pagrindiniai šventės organizatoriai – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir vyskupijos šeimų centro darbuotojai – surengė jau trečius metus iš eilės. Renginį parėmė Lietuvos katalikų religinė šalpa, Šiaulių miesto savivaldybė ir kiti aukotojai.

Tradicinis kalėdinis šeimų susiėjimas prasidėjo Šiaulių katedroje šventomis Mišiomis, kurias aukojo vyskupas E. Bartulis. Mišių metu buvo ne tik melstasi už šeimas, bet ir atnaujinti santuokos įžadai. Sutuoktiniai turėjo puikią progą prisiminti bei pakartoti santuokos dieną duotą priesaiką rūpintis vienas kitu ir neapleisti negandos valandą.

Po to, grojant pučiamųjų orkestrui, šventės dalyviai centrine miesto gatve patraukė į Šiaulių kino ir kultūros centrą „Saulė”. Viena didžiausių miesto salių buvo sausakimša ir šį kartą. Be šiauliečių, renginyje dalyvavo šeimos iš visų Šiaulių vyskupijos dekanatų – Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, iš viso apie tūkstantis žmonių.

Pirmasis šventės akordas kino ir kultūros centre buvo Šiaulių dramos teatro režisierės Reginos Steponavičiūtės režisuota kalėdinė misterija ir vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimas. „Su nepaprastai dideliu džiaugsmu sveikinu visus šventų Kalėdų proga ir noriu priminti: norint, kad šeimų laimė didėtų, reikia ir Dievo, ir žmonių pagalbos, – kalbėjo Šiaulių vyskupas. – Todėl Bažnyčia nenustoja raginusi šalies vadovų skirti šeimoms kuo didesnį dėmesį.” Šiaulių ganytojas kvietė šeimas būti savo vaikams angelais sargais bei tiesti jiems ranką, kad vaikai galėtų saugiai eiti per šią žemę. Vaikai, pasak vyskupo, nėra tėvų nuosavybė. Tai didžiulė Dievo dovana tėvams, kurie turėtų nepaprastai ja džiaugtis ir deramai saugoti.

Šeimų šventėje, kaip ir ankstesniais kartais, būta liudijimų apie akimirkas, išgyventas Viešpaties artumoje. Šiauliečiai Edita ir Vidmantas garsiai džiaugėsi galėdami leisti savo vaikus į Tėvo Benedikto Andruškos katalikiškąją pradinę mokyklą. Tos pačios katalikiškosios pradinės mokyklos ketvirtoko Justo liudijimas suvirpino ne vieno šventės dalyvio širdį. Prieš keletą metų mirė Justo tėtis. „Man padeda daug kas – ir mama, ir draugai, tačiau labiausiai nusiraminu tada, kai meldžiuosi. Galbūt todėl, kad man padeda Dievas”, – kalbėjo Justas.

Kalėdinio šeimų renginio programa buvo spalvinga – jį nuotaikingai vedė žinoma dainininkė Veronika Povilionienė drauge su savo ansambliu „Blezdinga”. Taip pat koncertavo vaikų choreografinis kolektyvas „Želmenėliai“, vokalo studija „Rokoko”, Šventos Cecilijos religinio folkloro ansamblis, katalikiškosios pradinės mokyklos moksleiviai ir jų tėveliai, neįgaliųjų bendrijos „Goda” orkestras ir kiti kolektyvai. Ne kartą visus pagiedoti bei padainuoti kvietė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Seniai įprasta, kad Kalėdų senelis pasirūpina dovanėlėmis patiems mažiausiems, tačiau Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje nebuvo pamiršti ir vyresnieji: kelioms dešimtims šeimų, aktyviai dalyvaujančioms vyskupijos gyvenime, įteiktos jaunavedžių skulptūrėlės ir padėkos raštai.


-lz-

b

© „Bažnyčios žinios“